Voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt u hier lezen. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op jouw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

U kunt bij ons een geboekte kamer tot 14 dagen voor aankomst kosteloos annuleren, wilt u later annuleren dan zijn hier helaas kosten aan verbonden.
Deze kunt u vinden in de voorwaarden, u kunt de voorwaarden hier bekijken en downloaden;

Nederlandse Voorwaarden

English Conditions